Ліцензійний радіозв'язок

До ліцензійного радіозв'язку відноситься радіозв'язок, що здійснюється на частотах, використання яких вимагає отримання спеціальної ліцензії або дозволу. Ліцензійний радіозв'язок може бути організований як в аналоговому режимі (нині майже не зустрічається), так і в цифровому режимі. До популярних цифрових комерційних стандартів належать:

 • APCO 25 - розроблений Асоціацією офіційних представників служб зв'язку органів громадської безпеки;
 • TETRA- розроблений Європейським інститутом стандартів зв'язку;
 • Tetrapol- розроблений компанією Matra Communication (Франція);
 • iDEN- розроблений компанією Motorola (США);
 • EDACS- розроблений Асоціацією офіційних представників служб зв'язку органів громадської безпеки;
 • DMR- розроблений Європейським інститутом телекомунікаційних стандартів (ETSI);
 • Приватні LTE мережі.

APCO 25

Стандарт APCO 25 розроблений Асоціацією офіційних представників служб зв'язку органів громадської безпеки (Association of Public safety Communications Officials-international), яка об'єднує користувачів систем зв'язку, що працюють у службах громадської безпеки.

Роботи зі створення стандарту було розпочато наприкінці 1989 р., а останні документи щодо встановлення стандарту було затверджено та підписано у серпні 1995 р. на міжнародній конференції та виставці APCO у Детройті. В даний час стандарт включає всі основні документи, що визначають принципи побудови радіо інтерфейсу та інших системних інтерфейсів, протоколи шифрування, методи мовного кодування тощо.

TETRA

TETRA є стандартом цифрового транкінгового радіозв'язку, що складається з ряду специфікацій, розроблених Європейським інститутом телекомунікаційних стандартів ETSI (European Telecommunications Standards Institute). Стандарт TETRA створювався як єдиний загальноєвропейський цифровий стандарт. Тому до квітня 1997 р. абревіатура TETRA означала Трансєвропейське транкінгове радіо (Trans-European Trunked RAdio). Проте через великий інтерес, виявлений до стандарту в інших регіонах, територія його дії не обмежується тільки Європою. В даний час TETRA розшифровується як Наземне транкінгове радіо (TErrestrial Trunked RAdio).

TETRA - відкритий стандарт, тобто передбачається, що обладнання різних виробників буде сумісним. Доступ до специфікацій TETRA є вільним для всіх зацікавлених сторін, які вступили до асоціації "Меморандум про взаєморозуміння та сприяння стандарту TETRA" (MoU TETRA). Асоціація, до якої наприкінці 2001 р. входило понад 80 учасників, об'єднує розробників, виробників, випробувальні лабораторії та користувачів різних країн.

Tetrapol

Роботи зі створення стандарту цифрового транкінгового радіозв'язку Tetrapol було розпочато у 1987 р., коли фірма Matra Communications уклала контракт із французькою жандармерією на розробку та введення в експлуатацію мережі цифрового радіозв'язку Rubis. Мережа зв'язку була введена в експлуатацію в 1994 р. За даними компанії Matra на сьогоднішній день мережа французької жандармерії охоплює понад половину території Франції та обслуговує понад 15 тис. абонентів. У тому ж 1994 р. було створено форум Tetrapol, під егідою якого було розроблено специфікації Tetrapol PAS (Publicly Available Specifications), що визначають стандарт цифрового транкінгового радіозв'язку.

Стандарт Tetrapol описує цифрову транкінгову систему радіозв'язку з виділеним каналом управління та частотним методом поділу каналів зв'язку. Стандарт дозволяє створювати як однозонові, так і багатозонові мережі зв'язку різної конфігурації, забезпечуючи можливість прямого зв'язку між рухомими абонентами без використання інфраструктури мережі та ретрансляції сигналів на фіксованих каналах.

iDEN

Технологія iDEN (integrated Digital Enhanced Network) була розроблена компанією Motorola на початку 90-х років. Перша комерційна система на базі цієї технології була розгорнута у США компанією NEXTEL у 1994 р.

З точки зору статусу стандарту iDEN можна охарактеризувати як корпоративний стандарт із відкритою архітектурою. Це означає, що компанія Motorola, зберігаючи за собою всі права на модифікацію системного протоколу, надає разом з тим ліцензії на виробництво компонентів системи різним виробникам.

Цей стандарт розроблявся для реалізації інтегрованих систем, що забезпечують всі види рухомого радіозв'язку: диспетчерського зв'язку, мобільного телефонного зв'язку, передачі текстових повідомлень та пакетів даних. Технологія iDEN орієнтована на створення корпоративних мереж великих організацій або комерційних систем, що надають послуги як організаціям, так і приватним особам.

DMR

Цифровий стандарт конвенційного професійного радіозв'язку DMR (Digital Mobile Radio), розроблений Європейським інститутом телекомунікаційних стандартів (ETSI) і відомий як єдиний загальноєвропейський стандарт цифрового радіозв'язку, набув широкої популярності більш ніж у 100 країнах світу. На сьогоднішній день стандарт DMR є безперечним лідером на ринку сучасних цифрових технологій наземного рухомого радіозв'язку LMR/PMR. DMR стандарт реалізований не тільки у загальноприйнятих діапазонах 136 – 174 МГц та 403 – 470 МГц, а й у діапазоні 450 – 527 МГц.

Організація радіозв'язку

Темі організації радіозв'язку та темі самого радіозв'язку присвячено багато матеріалів у мережі інтернет. Ми теж внесемо свій внесок і торкнемося цього питання. Для використання системи оперативного технологічного радіозв'язку необхідно отримати дозвіл на експлуатацію. Дозвіл на експлуатацію видається на кожен радіоелектронний засіб, встановлений у місці з конкретними географічними координатами з визначенням умов електромагнітної сумісності з іншими радіоелектронними засобами та з використанням конкретних частот.

Отримання дозволу

Процес отримання дозволу включає кілька етапів:

 1. Подання заяви на отримання від ДП "УДЦР" Висновки щодо електромагнітної сумісності (ЕМС) радіоелектронних засобів (РЕМ). Максимальний термін підготовки Висновку займає 80 календарних днів. У разі потреби міжнародної координації термін підготовки укладання продовжується на період, визначений Регламентом радіозв'язку МСЕ або відповідними міжнародними договорами. Про необхідність погодження з Генеральним штабом Збройних Сил України та/або міжнародної координації УДЦР протягом п'яти робочих днів з дати надсилання документів до відповідних органів у письмовій формі інформує заявника. Висновки ЕМС РЕМ видаються на період 6 місяців, протягом якого необхідно побудувати систему оперативного радіозв'язку (СМР).

 2. Після завершення встановлення (монтажу) РЕМ стаціонарного розташування, для якого надавалися висновки щодо ЕМС, УДЦР у встановленому НКРЗ порядку спільно із Заявником проводить приймальні випробування на місці експлуатації. За результатами приймальних випробувань складається акт первинного технічного контролю, який є підставою для ухвалення рішення щодо можливості надання дозволу на експлуатацію. Натурні (тестові) випробування проводяться Заявником відповідно до Порядку проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку від 26 липня 2007 року № 854, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2007 року за № 930 /14197, та особливих умов укладання щодо ЕМС. Результати натурних та тестових випробувань оформлюються протоколом, один екземпляр якого надсилається до УДЦР для ухвалення рішення про можливість надання дозволу на експлуатацію.

 3. Подання заяв на отримання Дозвіл на експлуатацію стаціонарних та абонентських РЕМ. Заяви подаються заявником до закінчення терміну дії відповідних висновків щодо ЕМС. Дозвіл видається заявнику не пізніше триденного строку після пред'явлення ним документа, що підтверджує оплату робіт з підготовки висновків з електромагнітної сумісності та за видачу дозволів. Заявник особисто, через уповноважений ним орган чи особу отримує в головному офісі УДЦР (Філії) дозволи на експлуатацію за місцем реєстрації заяви. Термін дії дозволу на експлуатацію абонентського РЕМ не може перевищувати термін дії дозволу на експлуатацію зв'язаної базової станції радіомережі.

Основні керівні документи

Національні регламентуючі організації

 • Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ). НКРЗІ є органом державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку. У певній сфері НКРЗІ здійснює повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу та органу державного нагляду (контролю);

 • Державне підприємство "Український державний центр радіочастот" (УДЦР). УДЦР належить до сфери управління Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. У певній сфері УДЦР бере участь у здійсненні державного нагляду за дотриманням законодавства про радіочастотний ресурс України, здійснює міжнародний захист, координацію радіочастот, бере участь у роботі Міжнародної спілки електрозв'язку.

Завдання, що вирішуються ліцензійним комерційним радіозв'язком

У разі отримання необхідного частотного ресурсу, на підприємстві можна побудувати повноцінну систему радіозв'язку, що відповідає всім вимогам до неї та вирішує всі необхідні завдання:

 • Забезпечення необхідної зони радіо покриття та якості зв'язку, включаючи внутрішні приміщення будівель, споруд, тунелі, бункери тощо, за рахунок:
  • Використання системи із зв'язаних один з одним базових станцій та ретрансляторів, що розміщуються в місцях, що забезпечують повне радіо покриття незалежно від розташування радіо абонентів;
  • Використання абонентських радіозасобів із досить високою вихідною потужністю;
  • Використання якісних, у тому числі розподілених, антенних систем з високим коефіцієнтом посилення;

 • Забезпечення достатньої канальної ємності для гарантованого оперативного зв'язку будь-якої кількості радіо абонентів та розмовних груп;

 • Організація будь-якої необхідної кількості груп радіозв'язку з можливістю одночасного прослуховування кількох груп як на абонентських радіостанціях, так і на робочих місцях співробітників при використанні програм диспетчеризації радіозв'язку та за допомогою мобільних додатків на смартфонах та планшетах;

 • Використання будь-яких зручних, відповідних, з необхідними параметрами та властивостями радіозасобів: возимих, стаціонарних радіостанцій, ретрансляторів, портативних радіостанцій для важких умов експлуатації у захищеному виконанні за стандартами IP67, IP68, вибухозахищеному виконанні тощо;
 • >

 • Використання різноманітних аксесуарів: гарнітур у протишумному виконанні, прихованого носіння, з кріпленням на каску; акумуляторів з підвищеною ємністю, групових зарядних пристроїв тощо;

 • Здійснення будь-яких типів викликів: групових, індивідуальних, пріоритетних, аварійних тощо;

 • Можливість забезпечення запису радіопереговорів з прив'язкою до персонального номера радіо абонента та часу;

 • Доступ до радіомережі з робочих місць або смартфонів за допомогою спеціальних програмних додатків, які встановлюються на відповідні пристрої співробітників, що дозволяє бути на зв'язку, не перебуваючи в зоні дії радіомережі;
 • Посилання аварійних сигналів: тривожна кнопка, "людина, яка впала", "самотній працівник";

 • Визначення розташування радіо абонентів, у т.ч. у приміщеннях з використанням технологій Indoor-позиціонування;

 • Одночасне прослуховування радіопереговорів у кількох розмовних групах з можливістю гнучкого регулювання звуку в них, комутації розмовних груп, здійснення мультигрупових та циркулярних викликів.

 • Робота в радіомережах різних служб і діапазонів частот (наприклад, залізничний, берег-судно), використовуючи одну радіостанцію або комп'ютерну або мобільну програму;

 • Передача телеметрії.


Відгуків: 1 / Написати відгук
Написати відгук
Увага: HTML не підтримується. Використовуйте звичайний текст.
    Погано            Добре


Останні статті
Класифікація чоловічого класичного взуття
26.12.2023 167
Класифікація чоловічого класичного взуття
Неможливо уявити елегантного та впевненого в собі чоловіка без пари гарного взуття. Стильні, а головне правильно підібрані туфлі, підкреслять вашу індивідуальність і створять вдалий образ. Ми готов..
Класифікація жіночого взуття
26.12.2023 141
Класифікація жіночого взуття
Модні помилки розвіяні. Тепер ви точно знатимете, чим черевики відрізняються від туфель, а мокасини від сліпонів. Спеціально для вас ми підготували гід взуття, який дозволить максимально швидко вибрат..
Про iPhone 14
04.10.2023 239
Про iPhone 14
Про iPhone 14 - найкращий вибір для всіх Вступ Apple продовжує радувати своїх прихильників інноваційними пристроями, і iPhone 14 не є винятком. Це нове покоління смартфона принесе багато поліпше..
Про iPhone 15
28.09.2023 265
Про iPhone 15
Про iPhone 15: найновіша технологія у твоїх руках Особливості iPhone 15 iPhone 15 - це останнє нововведення від Apple, що представляє найновішу технологію в смартфонах. Він має неймовірний ф..